Satelitní příjem ve společných televizních anténách (STA)

SATELITNÍ PŘÍJEM VE SPOLEČNÝCH TELEVIZNÍCH ANTÉNÁCH (STA)

Důvodů, proč zřizovat nebo udržovat v provozu společnou televizní anténu je několik. Jedním z nich je vzhled domu. Není-li zřízena STA, je na domu namontováno mnoho soukromých - individuálních antén jak pro pozemní digitální vysílání tak i pro satelitní příjem. Především satelitní antény se převážně instalují na zdi objektů, kde tvoří nevzhledný celek. Některé jsou pak spíše exponátem pro muzeu a korozí, způsobenou stářím, barví plášť domu. Pokud se vlastníci nebo majitel domu rozhodnou pro opravu pláště domu nebo zateplení, vznikne problém, jak přemístit nebo jinak vyřešit satelitní příjem. Ideální variantou je zřídit funkční a kvalitní společnou anténu ve prospěch vše.

 

ZÁVAZENÉ NORMY SPOLEČNÝCH ANTÉN

V současné legislativě je zakotvena povinnost provozovat společnou televizní anténu podle patných ČSN-EN norem. Jedná se především o dvě normy:

Na základě těchto závazných morem je možno instalovat a provozovat STA jak se satelitním příjmem tak i bez něj. Majitel objektu je povinen provozovat STA v souladu s výše popsanými normami. Při likvidaci pojistných událostí se především kontroluje, zda nedošlo k porušení normy ČSN 62305. Totéž platí pro časté reklamace nefunkčností STA, kde může ČTÚ provést kontrolu STA a posoudit STA podle ČSN EN 50083.

 

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ SPOLEČNÝCH TELEVIZNÍCH ANTÉN

V současné době narůstá zájem o rozšíření společných televizních antén (STA) o satelitní příjem, především z důvodů rozvíjející se platformy CS Link a Skylink. Za rozvojem těchto společností stojí především programová skladba pro široké spektrum zákazníků. Nárůst poptávky je zejména v lokalitách, kde není možný příjem kabelových společností. Řada zákazníků také není ochotna platit pravidelné měsíční platby za „programové balíčky“, z nichž si divák často vybere pouze jeden až dva programy. Pro tento typ zákazníků je optimální příjem vybraných programů. V STA je lze přijímat prostřednictvím digitálního televizního přijímače nebo set-top-boxu pomocí zařízení, které se nazývá traskodér nebo transmodulátor. Toto zařízení je vhodné především do starých typů STA, kde je koaxiální rozvod řešen starým typem rozvodu - páteřním sériovým rozvodem. Výše popsané zařízení umí zpracovávat i programy vysílané v HDTV. Další výhodou je, že si koncový uživatel nemusí kupovat přístupovou kartu a digitální satelitní přijímač a seznamovat se s ovládáním satelitního přijímače, přičemž tento problém vzniká především u starších občanů. Více informací si můžete naleznete na www.jiklservice.cz/transkodery_transmodulatory.php.

Společná televizní anténu lze také rozšířit pomocí skupinového přijímače, který převádí digitální vysílání do analogového systému a instalované programy lze sledovat na původních analogových televizních přijímačích. Podrobnější informace jsou k dispozici na www.jiklservice.cz/skupinove-prijimace.php.

Další možností příjmu satelitních programů je příjem pomocí multipřepínačů z jedné nebo více družic. Jedná se o zařízení, které rozvádí satelitní signál do jednotlivých bytů vybavených satelitním přijímačem nebo televizním přijímačem se zabudovaným satelitním tunerem. Pro tento typ společné televizní antény je nutné mít vyhovující kabelový rozvod. Podrobnosti o kabelovém rozvodu společné televizní antény, která umožňuje satelitní příjem si můžete přečíst na www.jiklservice.cz/kabelove-rozvody.php.

 

Bezpečnostní kamerový systém

Funkční společnou televizní anténu lze bez problému rozšířit o bezpečnostní kamerový systém, kde pomocí set-top-boxu nebo digitálních televizních přijímačů lze sledovat např. vstupní vchodové dveře nebo nebytové prostory v domě či objektu. Přesnější popis najdete na www.jiklservice.cz/kamerovy-system.php.

V místech, kde není kabelová společnost dostupná lze po do STA instalovat zařízení kabelové společnosti SPRAY TV (viz www.jiklservice.cz/spray-tv.php). Toto zařízení poskytujeme pouze do námi vyhotovených instalací STA.

 

POČET PŘIJÍMANÝCH DRUŽIC V STA

Maximální doporučený počet přijímaných družic ve společných televizních anténách jsou čtyři. Jsou to Astra 1 (19,2ºE), Astra 1D-3A-1G (23,5ºE), THOR/INTELSAT 0,8 (1ºW) a další dle výběru dle požadavku investora. Lze vybírat z družic HOT BIRD (13ºE), nebo ASTRA 2-EROBIRD I (28,2-28,5ºE). Výběr družic musí investor dobře zvážit, neboť počet družic a počet přípojných míst ovlivňuje koncovou cenu.
Podrobný přehled družic lze najít na www.lyngsat.com.

Autor článku: Jaroslav Jiruš
Článek je autorsky chráněn.