Kabelové rozvody - JIKL SERVICE

Kabelové rozvody

KABELOVÝ ROZVOD

Jedná se o ucelený televizní rozvod, kterým lze bez problémů distribuovat všechny druhy televizního, satelitního, rozhlasového a televizního digitálního příjmu. Rozvod by měl být navržen tak, aby v jeho počátečním návrhu byla započítána rezerva pro další využití s možností bezproblémového připojení dalších účastníků. To se týká hlavně novostaveb, kde je tato investice vzhledem k ceně novostavby nebo rekonstrukci zanedbatelná. V současnosti začínají být satelitní družice využívány pro příjem televizních a rozhlasových stanic a k napojení na internetové služby. Aby se tyto stále rozvíjející služby mohly i v budoucnu využívat, musí splňovat vysoké technické nároky i televizní rozvod. Důvody proč používat kvalitní koaxiální kabely jsou především souběhové rušení od páteřních rozvodů 400V a jiné rušení, které může ohrozit kvalitu televizního, satelitního a rozhlasového vysílání. Časté příčiny rušení DVB-T signálu v rozvodech stávají základnové domácí telefony. Tyto telefony umístěné v blízkosti koaxiálního rozvodu, který je proveden z nekvalitního koaxiálního rozvodu se špatným stíněním dochází k poruchám signálu v rozvodech a nefunkčnosti příjmu DVB-T. Podobný příklad rušení digitálního příjmu je i v DVB-S, kde do rozvodu „nakmitávají“ přes velmi nekvalitní stínění kmitočty používané u mobilních operátorů. Jedná se především o rušení v pásmu nebo v okolí pásma 900Mhz, 1800MHz a 2000MHZ.Viz. Tabulka kmitočtů BTS. Nežádoucí rušení od profesionálních komunikačních služeb může mít i jiné kmitočty.

LEVNÉ KOAXIÁLNÍ ROZVODY

Jak se nekvalitní kabely s nekvalitním stíněním dostávají do rozvodů STA? Z větší části se investor rozhoduje při výběru montážní firmy podle nejnižší ceny nikoliv podle kvality koaxiálního kabelu a dalších prvků kabelového rozvodu. V dalších případech přes firmy, které se zabývají elektroinstalací slaboproudých nebo silnoproudých rozvodech. Tyto firmy většinou zakoupí koaxiální kabel v prodejnách, kde nakupují elektroinstalační materiál, nikoliv od firem, které se specializují prodejem koaxiálních kabelů a jiných prvků STA. Levné koaxiální kabely, které se do ČR dováží pochází z převážně z Číny a jejich cena je úměrná kvalitě a technickými vlastnosti. Jde především o pevnost dielektrika a kvalitu stínění. Jedná se většinou o klasický typ koaxiálního kabelu kabely s dvojitým stíněním(folie,opředení) které mají celkově špatnou konstrukci, jsou z hlediska stínění nevhodné. Například při zatahování kabelů do PVC trubek dochází k degradaci kabelu, kde se může kabel lámat a tím i poškozovat stínění a dielektrikum. Ten samý problém nastává při venkovních svodech, kde kabel svojí vahou se protahuje a tím poškozuje a poškozuje. Za několik posledních let se zvedla úroveň rušení natolik, že klasické koaxiální kabely s nekvalitním stíněním nestačí tyto negativní rušení odstranit a dochází k zhoršení kvality signálu. Právě digitální příjem vyžaduje kvalitní přijímané frekvenční spektrum. Pokud je koaxiální rozvod instalovaný v objektu, do kterého jsou namířené panelové antény od profesionálních radiokomunikačních služeb ve větším případě se stává na některých kmitočtech v satelitním příjmu nefunkčním. ČTÚ zpravidla tento problém neřeší, pouze můžou změřit maximální povolený vyzářený výkon a přesvědčí se zda naměřené limity nepřekračují hygienické normy a překročen maximální vyzářený výkon BTS. Rozdíl v instalací s kvalitním a nekvalitním kabelu není v celkovém měřítku hodně rozdílná. Cena za opravu a výměnu těchto kabelů za jiné je daleko větší a přináší majitelům nemalé starosti. Oprava stavebních částí zdí po nemožné výměně kabelů, zpřístupňování bytů apod.

KVALITNÍ KOAXIÁLNÍ KABELY

V současné době jsou na trhu několik výrobců, kteří mají ve svých výrobních programech koaxiální kabely s dvěmi nebo třemi kvalitními stíněními, které vyhovují velkým nárokům na kvalitu. Jedná se o firmy BELDEN, CAVEL, CAVEL, CommScope, BetaCavi,Hirschmann,Kathrein,Spaun a jiní výrobci. Všechny koaxiální kabely mají převážně v specifikaci označením CLASS A/A+, A++. V některých případech může být i jiné označení, kterým se zdůrazňuje vyšší tlumící třída od 90dB-120dB. Celkově nejvhodnější jsou kabely s vysokým stínícím faktorem a lepenou první stínící fólií, dobře se na ně instalují moderní kompresní konektory a minimalizuje se problém přechodu kabel konektor. Kvalitní rozvod spočívá též na způsobu provedené instalace. Jedná se především o dodržení instalačních podmínek pro dodržení maximálního povoleného ohybu a namáhání koaxiálního kabelu na tah. I v dnešní době rozlišujeme koaxiální kabely určené do vnitřních a venkovního prostředí. Pro vnitřní instalace se používá materiál z PVC a pro venkovní aplikace zase materiál označený na plášti kabelu PE- polyetilen. Pouze tento kabel odolává mrazu a UV záření oproti kabelům z PVC. Materiály z PVC neodolávají mrazu a UV záření, plášť kabelu časem rozpraská a do kabelu vniká voda, která následně způsobuje oxidaci a nefunkčnost koaxiálního vedení.Životnost PVC kabelů do venkovního prostředí je celkově malá. Kvalitní PVC se odhaduje na cca.osm let životnosti nekvalitní PVC cca pět let. Životnost PE kabelů ve venkovním prostředí udávají výrobci v rozmezí 20-25let.

KOAXIÁLNÍ KONEKTORY

O koaxiálních konektorech platí stejné kriteria na kvalitu jako u koaxiálním kabelu. Levné F-konektory, které se pouze na kabel „našroubují“, jsou již překonány a jejich kvalita na stínění a kvalitou přenosu u vyšších frekvencí mohou celý koaxiální rozvod poškodit natolik, že se v častých případech stává nepoužitelným. Tyto konektory jsou určeny pro individuální rozvody nikoli však pro větší rozvody, které mají splňovat velké nároky na kvalitu. Lisovací konektory patří do kategorie určitě lepší než šroubovací, ale v současné době se od těchto typů upouští a jsou nahrazovány kompresními konektory. Konektory Cabelcon,Gilbert a PPC Denmark představují velmi kvalitní konektory, které zajišťují dlouhodobou kvalitu koaxiálního rozvodu.

Celkově nejvhodnější jsou kabely s vysokým stínícím faktorem a lepenou první stínící fólií, dobře se na ně instalují moderní kompresní konektory a minimalizuje se problém přechodu kabel konektor.

ÚČASTNICKÉ ZÁSUVKY

Účastnické zásuvky jsou nedílnou součástí koaxiálního rozvodu. V současné době se vyskytuje hodně výrobců, kteří prodávají dnes již zastaralé účastnické zásuvky se špatným stíněním a připojovacím systémem koaxiálního kabelu. Jedná se o připevnění žíly kabelu pod“ šroub“. Tyto zásuvky mají z převážné části zastaralou konstrukci provedení s malou hodnotou stínění. Kvalitní zásuvky jsou výrobcem označené kvality stínění „CLASS A „nebo i jinak. Každý výrobce těchto zásuvek má k dispozici i technické specifikace, kde lze najít hodnotu stínění. Z důvodu velkého nástupu satelitního vysílání oproti pozemnímu vysílání je ideální instalovat tzv. „dvoj-kabelový“ rozvod pro připojení satelitních přijímačů s dvěma tunery pro případné nahrávaní satelitního vysílání a sledování satelitu zároveň. Jedno-kabelový rozvod toto nemůže umožnit.

Článek vznikl za podpory Michala Janury www.myservice.cz