Zákony spojené s provozováním STA

STA je telekomunikační zařízení, které je určené pouze pro šíření základních českých programů v rámci digitálního pozemního vysílání. V STA nesmí být distribuovaný žádný jiný - převzatý program, jak se běžně stává. Jedná se většinou o šíření volných satelitních programů pomocí modulátorů nebo skupinových přijímačů tak, že pro poslech těchto programů není zapotřebí žádných přijímačů a tyto programy lze naladit na běžném televizním přijímači. Sledovat satelitní vysílání bez porušení zákona je možné jako satelitní příjem pomocí satelitních přijímačů.

Ke stažení:

STA a povinnosti provozovatele

Přesnější informace lze najít na:

http://www.cpufilm.cz/sta.html
http://www.cpufilm.cz/vysilani_a_kradeze_signalu.html
http://www.cpufilm.cz/kontakt.html

Zřizování a provoz STA

V době přechodu na digitální vysílání je ve většině případů nutné provádět úpravu – rekonstrukci STA a někteří majitelé musí investovat často nemalé finanční částky do těchto úprav nebo rekonstrukcí STA. V některých případech zruší STA a obyvatelé domu jsou nuceni se o příjem DVB-T postarat sami. Celý zákon včetně otázek a odpovědí týkajících se této problematiky si můžete přečíst na http://www.ctu.cz .

Výklad ustanovení § 104 odst. 15 zákona č. 1272005 Sb.
Odpovědi na nejčastější dotazy k ustanovení § 104 Sb.