Uzemnění stožárů - JIKL SERVICE

Uzemnění stožárů

UZEMNĚNÍ

Všechny anténní stožáry musí být řádně uzemněny na stávající hromosvodovou soustavu s řádnou revizní zprávou. Tuto povinnost stanovují závazné předpisy a ČSN-EN. Jinak nesmí být na objektu instalovaný anténní stožár. Při úderu může blesku dosahovat hodnot až do 100 milionů voltů, proud kolem 30 tisíc ampér. Teplota bývá velmi vysoká a odhaduje se až k 25 000 °C. Z tohoto důvodu je nutné přistupovat k uzemnění stožárů velmi vážně, nejlépe je po instalaci anténních stožárů přivolat revizního technika, který provede odbornou kontrolu stávajícího zemního systému s revizním měřením zemního odporu, který nesmí být větší než 10Ω. Některé anténní stožáry jsou vyšší než jímací tyče zemní soustavy. Z tohoto důvodu je nutné k uzemnění stožáru přistupovat s nejvyšší opatrností a stožár uzemnit jako jímací tyč objektu. V případě porušení závazných předpisů a norem nelze uplatňovat pojistné události. Při likvidaci škod úderem blesku a statickou elektřinou se likvidátoři jednotlivých pojišťoven zaměřují na tyto předpisy a normy včetně revizních zpráv.

Nová norma a platnost předchozích norem

Od 1. 11. 2006 platí nová norma pro ochranu před bleskem ČSN EN 62305-(1-5). Překlad této normy byl zajištěn Českým normalizačním institutem a má stejný status jako oficiální verze. Norma ČSN 34 1390 a 34 1395 z 29. 1. 1969, platí souběžně s novou normou ČSN EN 62305-(1-5) až do 1. 2. 2009. Platí tedy v zásadě toto: Projekty předložené ke schválení do 30. 10. 2006 budou realizovány dle normy ČSN 34 1390, s tím, že musí být dokončeny a zkolaudovány do 1. 2. 2009, jestliže budou dokončeny po tomto datu, musí být realizace provedena dle nové normy ČSN EN 62305-(1-5).

Ukázky uzemnění stožárů: