Společná televizní anténa

Společná televizní anténa může být buď pro příjem DVB-T nebo rozšířená o satelitní příjem jedné nebo více družic. Zejména v poslední době je velký zájem o české programy ze satelitu, takže je výhodnější vytvořit satelitní příjem v STA než umísťovat na (např. zateplený) dům větší množství parabol.

STA je anténní systém, na který je připojeno více televizních přijímačů. STA se skládá z anténního stožáru a antén, jednoho či více domovních rozvaděčů a kabelového rozvodu.

Všechny výše popsané díly STA musí být navrženy, tak aby investice vložená do nové STA byla investicí na několik desítek let. Především musí být kladen důraz na kabelový rozvod a jeho kvalitu.
Kabelový rozvod by měl být navržen tak, aby bylo možné STA rozšířit o satelitní příjem (pokud tak již nebylo provedeno).

Z praxe lze doporučit kabelový rozvod vytvořený pouze z kabelů se třemi stíněními (viz sekce Kabelový rozvod) a aktivních prvků od firem Arcodan, Spaun, Hirschmann. Správné navržení a bezpečně vyhotovení domovního rozvaděče lze najít naleznete sekcích RozvaděčeRekonstrukce STA.

Ke stažení: STA a povinnosti provozovatele [PPT]

Rozvaděč STA Domovní rozvaděč STA Odbočovač