Přepěťové ochrany - JIKL SERVICE

Přepěťové ochrany před úderem blesku

Přepěťové ochrany jsou určeny k ochraně pasivních a aktivních prvků anténních rozvodů před úderem blesku a následným přepětím. Prvky rozvodů lze odborně chránit koaxiálními přepěťovými ochranami. K poškození přepětím nedochází pouze ze strany koaxiálních přívodů do rozvaděče STA. Častým jevem je také značné poškození z napájení 230V, nejen u domovních rozvaděčů, ale i u koncových zařízení v bytech. Napájecí obvody je nutné chránit jako celek, přičemž musí být zachován postup a doporučení výrobců přepěťových ochran. Princip ochrany proti přepětí vychází z koncepce pospojování a je řešen normami ČSN 33 2000-5-54, 332000-4-41, 34 1390.

Omezování úrovně přepětí ve třech stupních je popsáno v normě ČSN 33 0420. Norma ČSN 33 2000-1 přímo ukládá povinnost provozovatele chránit zařízení a rozvody proti přepětí. V případě pojištění domu a domácnosti proti živlu má každá pojišťovna pojistné podmínky, za kterých vyplácí náhrady. U blesku např. hradí pouze škody z přímého úderu blesku. Pokud tedy uhodí blesk mimo pojištěný objekt a přepětí se do objektu dostane vedením nebo zemněním, nebývá takto způsobená škoda považována za důsledek přímého úderu blesku a tudíž se na ni pojistka nevztahuje. Některé pojišťovny poskytují až 20 % slevu z pojištění elektroniky při její komplexní přepěťové ochraně. Nikdy nelze systém neochránit pouze třetí ochranou - jemnou, jak se mnozí domnívají.