Počítačové a datové rozvody v televizních rozvodech - JIKL SERVICE

Počítačové a datové rozvody v televizních rozvodech

V poslední době je internet rozšířenější a nutnou záležitostí. Pokud není v domě žádný provozovatel datových služeb, jsou obyvatelé domu odkázáni na internet po telefonním připojení, přičemž bývá pravidlem paušální platba za pronájem telefonní linky. Tím se internet prodražuje. Při výstavbě moderní STA provádíme zároveň datové rozvody od renomovaných výrobců, včetně zjišťování konektivity internetových služeb. Zajištění konektivity se vyplácí při větším počtu uživatelů.

Pokud investor myslí na budoucnost, je pro něj ekonomicky výhodné provádět datový rozvod zároveň s koaxiálním rozvodem. Zakončení rozvodu se provádí datovou zásuvkou na libovolném místě v bytě, podle přání zákazníka. Tím instalace rozvodu rozvod končí a vše ostatní zůstává na rozhodnutí investora (popř. majitele bytu).