Neziskový sektor - JIKL SERVICE

Neziskový sektor

Větrná elektrárna

Konstrukce zařízení pro Antarctic Environmental Program realizovaný na české antarktické základně na ostrově Nelson v Antartidě.
Zhotoveno za úzké spolupráce s Jaromírem Kalíškem, PROFI ELECTRONIC Domažlice.

Regulační člen

Na polární stanici byly původně zakoupeny větrné elektrárny, které měly nevyhovující regulační elektronické členy. Proto byl zkonstruován regulační člen odpovídající potřebám elektrárny na polární stanici.

Regulační člen vznikl v rámci podpory neziskové organizaci a jako sponzorský dar organizaci, která svým programem a myšlenkami poukazuje na celosvětové ničení životního prostředí zbytečným plýtváním energie, a která nabádá ke změně životního stylu.

Na ostrově Nelson v subantarktickém pásmu vnikla experimentální polární stanice, na které lze v praxi zkoušet změnu životního stylu a možnosti přežití v drsných podmínkách.

Na polární stanici byly původně zakoupeny větrné elektrárny, které měly nevyhovující regulační elektronické členy. V době instalace byly tyto regulační prvky poměrně drahé a nepodařilo se opatřit finanční částku potřebnou pro dokoupení těchto dílů. Proto byl po dlouhém měření na ČVUT postupně konstruován regulační člen, jehož tvar a princip elektronického zapojení se po dobu vývoje měnil.

Vzhledem k principu fungování a konstrukci větrné elektrárny bylo zhotovení regulačního členu velkým probléme. Po usměrnění třífázového generátoru buzeného permanentním magnetem vzniká napětí od 0-300V. Užitkové napětí pro dobíjení velkokapacitních akumulátorů je 13,85V a dobíjecí proud 14A. V případě většího větru nebo malého dobíjecího proudu, kdy vzniká velké napětí a dochází k velkému ohrožení samotné větrné elektrárny, se automaticky sepnou elektrická kamna, která brzdí větrnou elektrárnu a vytápí místnost základny.

Celkovou konstrukci navrhnul a nastavil Jaromír Kalíšek, výrobu provedl Jaroslav Jiruš.

Fotografie elektrárny:Adopce afrických dětí

adopce
Technická pomoc neziskovým organizacím Dialog a NAROVINU při realizaci projektů spojených s pomocí africkým dětem.