Domovní rozvaděče - JIKL SERVICE

Domovní rozvaděče

Jedná se většinou o uzamykatelné kovové skříně, ve kterých jsou umístěné pasivní a aktivní prvky pro anténní rozvod. Domovní rozvaděče musí splňovat přísná kriteria ČSN-EN. Jedná se především o zemní propojení, především je-li v rozvaděči přívod 230V, který musí být chráněn jisticím prvkem - jističem. Fotodokumentace jasně ukazuje, jak má být domovní rozvaděč vyroben. Optimální je osadit domovní rozvaděč světelnou signalizací jeho napájení. Často se totiž stává, že z různých příčin je vypnutý jistič v domovním rozvaděči a majitel STA musí zbytečně platit výjezd servisního vozidla. Tuto závadu si majitel může opravit sám. Většina firem tento problém neřeší a veškeré komponenty volně doslova nahází po celém prostoru. Takový rozvaděč může být nejen zdraví a životu nebezpečný, ale v některých případech může ohrozit i objekt. Některé rozvaděče se velmi často stávají nefunkčními a majitel objektu musí platit dvakrát za zhotovení STA - viz Levné a nepovedené instalace. Návrh rozvaděče by měl být v prvopočátku proveden tak, aby bylo možné bezproblémově rozšířit STA o satelitní příjem, nebo datovou síť.

Umístění rozvaděče

U domovního rozvaděče je důležité dodržení norem v krytí rozvaděče (IP). Umístění rozvaděčů na půdách domů musí být provedeno s velkou opatrností, neboť především půdy mohou být rizikovým prostředím pro vznik požáru od elektroinstalací a při úderu plesku. Při úderu blesku vznikají velké teploty, které jsou při spojení s prachem výbušné a můžou způsobit požár objetu. Na půdy zásadně instalujeme kovové rozvaděče. Nikdy neinstalujeme prvky anténních rozvodů na stěny půd a části krovů.

TYPY DOMOVNÍCH ROZVADĚČŮ STA

  1. Kovový uzamykatelný rozvaděč pro umístění v suchých prostorech objektu
  2. PVC neuzamykatelný rozvaděč pro venkovní umístění
  3. Kovový uzamykatelný rozvaděč pro umístění v náročných podmínkách, na půdách s výskytem vysokých teplot až do 50°C s automatickým chlazením.

ZÁKLADNÍ ZÁVAZNÉ NORMY

 

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ

Ochrana před nebezpečným dotykem musí být provedena krytím vyhovujícím ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.2.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

Musí být provedena dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1, samočinným odpojením od zdroje a musí odpovídat ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3, s ochranným vodičem dimenzovaným dle ČSN 33 2000-5-54, čl. 543.

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN

Závazná norma pro návrh a umístění rozvaděče určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 v jednotlivých prostorách objektu. Jedná se především o domovní rozvaděče umístěné v průmyslových objektech nebo v prostorech s výskytem vysokých teplot, například nevětrané půdní prostory atd.

KASKÁDOVÉ SYSTÉMY STA

Jedná se o systémy pro velké objekty. Převážně se kaskádový systém skládá z hlavních domovních rozvaděčů, kde jsou instalovány zesilovací prvky televizního a satelitního příjmu. Z těchto rozvaděčů jsou dále rozváděny zesílené TV+SAT signály pro podružné kaskádové rozvaděče, z nich jsou napojeny jednotlivé byty. Návrh a nastavení kaskádových systémů musí být provedeny tak, aby úroveň TV a SAT signálu byla rovnoměrná po celé délce koaxiálního kabelu.

 

Malé rozvaděče

Střední rozvaděče

Kaskáda

STA

Jištění