Společná televizní anténa a přechod na digitální televizní vysílání

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA A PŘECHOD NA DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

Tento článek si klade za cíl ve stručnosti vysvětlit majitelům domů základní problémy přechodu na digitální vysílání. Digitální vysílání by mělo přinášet více programů, a to jak volných tak i placených. Především by však mělo využívat i interaktivní služby. Základní z nich je EPG - elektronický průvodce programu, jehož pomocí lze aktuálně zjišťovat informace o vysílaných pořadech. Vedle EPG se to bude dále předpověď počasí a další informace, jak je tomu v zemích, které mají již delší dobu digitalizaci v provozu. Další výhodou set-top-boxů je i velmi vysoká kvalita obrazu a zvuku, kdy set-top-box a TV přijímač jsou propojeny pomocí SCART nebo HDMI kabelu.
Aby mohl posluchač plně využívat digitální vysílání, musí mít ke starému televiznímu přijímači připojený kvalitní set-top-box nebo digitální televizní přijímač. Kvalita televizního příjmu může být zachována pouze tehdy, je-li set-top-box připojen na kvalitní anténu. Společná Televizní Anténa (dále jen STA) je zřízená pro poslech TV + FM signálů, a to pro více uživatelů. Tvoří jí anténní stožár, na kterém jsou instalovány televizní antény, a dále domovní stanice a koaxiální rozvod s účastnickými zásuvkami. Starší STA v panelových a nebo větších domech byly sestaveny z domovní stanice převážně od slovenského výrobce Tesla Prievidza a skládaly se ze soustavy měničů TESA S. Tyto měniče, které se používaly z důvodu konverze (změny kmitočtu) do pásma VHF nelze v budoucnu použít pro příjem digitální televize. V současné době přechodu k digitalizaci se majitelé starších STA budou muset brzy rozhodnout, jakým způsobem provedou rekonstrukci STA.
Někteří prodejci, a bohužel i novináři, uvádí občany v omyl tvrzením, že set-top-box nepotřebuje žádnou anténu, nebo že anténou může být kus drátu, popř. pokojová anténa. V některých případech toto řešení funguje, ale pouze pro malou část Prahy a okolí, kde je signál velmi silný. Největším problémem pokojových nebo provizorních antén pro příjem DVB-T je lokální rušení, způsobené nejčastěji provozem mobilních telefonů.

 

 

ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI REKONSTRUKCE STA

  1. Výměna domovní stanice, která pracuje v pásmu UHF a oprava nebo výměna koaxiálního rozvodu. Při této variantě rozhoduje stáří, velikost a stav stávající STA.
  2. Instalace skupinového přijímače, který přemění digitální signál na klasický PAL signál v pásmu VHF.
  3. Konverze. tj. převedení vysokých kmitočtů v pásmu UHF do nižších kmitočtů v pásmu VHF a VHF-S pomocí speciálních konvertorů.

První varianta je ideálním řešením. Pomocí set-top boxu nebo digitální televize lze sledovat všechny programy včetně využití interaktivních služeb. Je-li dobře navržen a instalován koaxiální rozvod, lze STA rozšířit o satelitní příjem jedné nebo více družic. Větší finanční částka vložená do STA je zárukou dobré investice pro další desetiletí.
Druhá varianta je instalace skupinového přijímače a převedení vybraných programů do stávajícího rozvodu v pásmu VHF. Počet programů je omezen stavem rozvodu a jeho velikostí. Z praxe je známé, že počet přijímaných programů je omezen maximálně na osm. Další nevýhodou tohoto řešení je omezená kvalita obrazu a zvuku, která se projeví především na LCD nebo plazmových televizích. Není možné využívat interaktivních služeb, EPG atd. Za jedinou výhodu lze snad považovat skutečnost, že si uživatelé nemusí pořizovat set-top-boxy nebo digitální televize.
Třetí varianta je převedení vyšších kmitočtů v pásmu UHF do pásma VHF a VHF-S. Vždy záleží na stávajícím rozvodu a obsazení stávajících kmitočtů. Tato varianta je ekonomická, neboť se nemusí provádět nová výstavba kabelového rozvodu. Jedinou nevýhodou tohoto řešení je, že ne každý set-top-box dovede naladit kmitočty v pásmu VHF a VHF-S s šířkou pásma 8MHz. V současné době trh nabízí asi čtyři set-top-boxy, které tyto technické podmínky splňují. Samotná instalace set-top-boxů též vyžaduje odborné znalosti. Před každou instalaci je nutné měření rozvodu, na jehož základě lze určit typ konvertorů.

KABELOVÝ ROZVOD

V současné době se stupňuje problém s rušením digitálního příjmu. To je nejčastěji způsobeno provozem stanic mobilních společností (BTS) umístěných blízko objektů, a dále provozem internetových služeb apod.
Nemá-li dojít k negativnímu ovlivnění STA, je nutné, aby byl při její instalaci použit koaxiální kabel od renomovaných výrobců (s třemi stíněními nebo kabely třídy A+), v kombinaci s konektory, které se k tomuto speciálnímu kabelu vyrábí. Jedná se o kompresní konektory GILBERT, které svojí kvalitou hodně převyšují původní klasické lisovací konektory.
V současné době se na trhu objevují koaxiální kabely, které mají velmi špatné elektrické a mechanické vlastnosti. Po uvolnění kmitočtů v pásmu UHF a část kmitočtů v pásmu VHF budou tyto kmitočty přidělovány komunikačním společnostem provozujícím přenosové a vysílací služby. Levné koaxiální kabelové rozvody přestanou plnit svoji funkci. Televizní a satelitní signál v těchto rozvodech bude rušen a bude ovlivněna kvalita programů.
Kabelový rozvod musí být navržen tak, aby koaxiální rozvod umožňoval bezproblémové rozšíření o satelitní příjem. Investor by měl počítat s tím, že se i na satelitním příjmu postupně objeví více českého vysílání, placeného i volného. Klasickou ukázkou poměrně levného satelitního příjmu jsou např. programy NOVA SPORT, CS FILM, FILM BOX aj.

 

ZÁVĚR

Závěrem lze říci, že je pouze na majitelích objektů, jakou variantu si zvolí, a jaké finanční částky do rekonstrukce vloží. Hodně majitelů se rozhodne STA zcela zrušit a nájemníky odkázat na služby kabelových společností, které jim za nemalý finanční obnos zajistí anténní připojení. Důrazně varuji před neodbornými články o tom, že digitální příjem nepotřebuje anténu. Četné zkušenosti potvrdily, jak nekvalitní poslech dokáží pokojové antény.

Jaroslav Jiruš
Společné televizní antény již od roku 1984.